آخرين ارسالهاي انجمن

بازگشت   سنگ ایران > سنگ ایران > اموزش > کتاب و کلیپ

سنگ واژه ای است که زيبایی طرح و رنگ و نقش را در استحکام خدادادی خويش همراه با حس آرامش و قدمت از روزگار باستان به ارمغان آورده است . اين فرزند سخاوت طبيعت از آغاز شروع زندگی بشر همراه او بوده و تا ابديت یاور اوست . اکنون به کمک دانش و دستان پر توان صنعتگر از دل خاک خارج گرديده و عظمت پروردگار را برای بشر رخ نمون میکند و هيچ محصول مصنوعی جايگزين آن نخواهد شد. شما میتوانید پس ازثبت نام از تمام امکانات سایت بصورت رایگان استفاده نمایید همچنین در بخش مربوطه کالا یا خدمات خود را در زمینه سنگ بصورت رایگان معرفی نمایید. توجه نمایید انجمن سنگ ایران فقط جنبه اطلاع رسانی داردوهیچ گونه مسیولیتی در مقابل خرید یا فروش شما ندارد. در صورت هر گونه سوال و قبل از خرید هر نوع سنگ با ما تماس بگیرید کانال تلگرام https://t.me/shokouhmandteraonix تلفن 09356934482 با تشکر انجمن سنگ ایران.

ما را در تلگرام دنبال کنید https://t.me/shokouhmandteraonix


پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 07-19-2012, 11:44 PM   #1
nana
کاربر سایت
 
تاریخ عضویت: Mar 2010
نوشته ها: 125

درجه: 10 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
سابقه: 0 / 230
سحر و جادو: 41 / 5284
تجربه: 22%

تشکر ها: 3
تشکر شده 14 از13 پست ها
پیش فرض ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺁن

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ ۱۹۶۰ ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸـﻮﺭ ﺷـﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﺪﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ
ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺁﺭﺷـﻴﺘﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﭼﺸـﻢ ﻧﻮﺍﺯﺗﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻒ ﭘﻮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺷﺪﻥ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻧﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺟﻨﺲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ، ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ
ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ.
nana آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-30-2012, 11:18 PM   #2
nana
کاربر سایت
 
تاریخ عضویت: Mar 2010
نوشته ها: 125

درجه: 10 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
سابقه: 0 / 230
سحر و جادو: 41 / 5284
تجربه: 22%

تشکر ها: 3
تشکر شده 14 از13 پست ها
پیش فرض

با پيشرفت علوم شيمي و متالوژي به ويژه در گرايش‌هاي پليمر و كامپوزيت، تحول شگرفي در صنايع و معادن حادث شده است. ساخت و سنتز مصنوعات شيميايي و احياي مواد معدني از طريق فعل و انفعالات شيميايي، يكي از كاركردهاي شيمي پليمر در عصر حاضر است، شايد تركيب عناصر و مواد معدني با يكديگر و توليد مواد جديد تركيبي تحت عنوان كامپوزيت‌ها مهم‌ترين تحول علمي قرن بيستم باشد. از سوي ديگر تركيب مواد طبيعي بازيافتي با بستري از مواد چسبنده منجر به توليد مصنوعاتي ويژه باكاركردهاي متنوع شده است.


در اين تركيبات معمولا از زرين‌ها به عنوان مواد چسبنده يا بستر استفاده مي‌شود. مواد طبيعي بازيافتي موادي هستند كه پس از يك پرسه (فرآيند توليدي) غيرقابل استفاده و بازيافت شده است. از خصوصيات كامپوزيت‌ها (مواد تركيبي) مي‌توان به مقاومت بالا، ضربه‌پذيري خوب، فشارپذيري ايده‌آل و وزن پايين اشاره كرد.
كامپوزيت‌هاي ايمني، مارپيچي و معدني نمونه اين تركيبات هستند. به طور مثال كامپوزيت‌هاي ايمني، از تركيب الياف بازيافتي به عنوان ماتريس و رزين‌هاي پلي‌استر به عنوان بستر توليد مي‌شوند. همين‌طور كامپوزيت‌هاي معدني، از تركيب مواد معدني بازيافتي با رزين‌ها حاصل مي‌شوند كه نمونه بارز آن، سنگ‌هاي مصنوعي هستند. سنگ مصنوعي از بازيافت ضايعات سنگ طبيعي تحت پرس و فشار در مرحله اول و در نهايت پخت در مرحله دوم توليد مي‌شوند. فرآيند پخت، مهم‌ترين مرحله توليد سنگ‌هاي مصنوعي است. در اين فاز، رزين‌هاي مختلف با سنگ‌هاي بازيافتي تركيب و در حرارت و فشار كنترل‌شده پخت مي‌شوند.
با توجه به فرآيندهاي رنگ‌پذيري و شكل‌دهي، انواع سنگ‌ها با مدل، طرح و رنگ‌هاي گوناگون توليد مي‌شوند.
انواع سنگ‌هاي مصنوعي به شرح زير است:
1 - سنگ با سطوح صاف شامل صيقلي، مات و نيمه‌مات
2 - سنگ با نقوش برجسته
همچنين انواع طرح‌هاي سنگ‌هاي مصنوعي به قرار زير است:
1 - سبك سفال
2 - سبك معرق
3 - سبك مس
4 - سبك مشبك
5 - سبك كاشي
6 - سبك گچبري
7 - سبك چرم
8 - سبك فرش
9 - سبك چوب
همچنين انواع سنگ‌هاي صاف با طرح‌هاي بادبر، تيشي، سنگ‌پله، درپوش و لاشه‌اي توليد مي‌شود.
از ويژگي‌هاي سنگ‌مصنوعي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1 - تنوع در رنگ با قابليت اجراي طرح‌هاي مختلف و دلخواه
2 - سبك‌تر از سنگ‌هاي طبيعي و با وزن مخصوص 1600 تا 1700 كيلوگرم بر مترمكعب است كه همين امر باعث وزن كمتر ساختمان و در نتيجه كاهش اثر زلزله بر ساختمان مي‌شود.
3 - قابليت جذب آب در حد صفر
4 - عدم محدوديت در ابعاد توليدي با نصبي همانند سنگ طبيعي
5 - استقامت (كشش و فشار) بالاتر از سنگ‌هاي طبيعي
6 - اسكوب سرخود است. بدين معني كه برخلاف سنگ‌هاي طبيعي در اثر عوامل جوي و عدم چسبندگي به مرور زمان از بدنه ساختمان جدا نمي‌شود، از آشناترين معايب سنگ طبيعي، همين جدا شدن تدريجي از بدنه ساختمان است.
7 - مقاومت بالا در برابر عوامل جوي
8 - استحكام و انسجام بالا
9 - تنوع‌پذيري بالا
10 - نصب راحت و بدون دردسر
بدون شك مي‌توان گفت كه توليد سنگ مصنوعي در كشور، اشتغالزا و درآمدزا است، چرا كه با احداث و راه‌اندازي خطوط توليد اين محصول، نيروي انساني قابل ملاحظه‌اي مشغول به كار شده و درآمدزايي مطلوب حاصل مي‌شود.
قطعا با حمايت‌هاي دولت و مشاركت بخش‌خصوصي توليد سنگ مصنوعي گسترش چشمگيري در آينده‌اي نزديك داشته و به صنعتي سودآور بدل خواهد شد. آري، سنگ مصنوعي جايگزين مناسبي براي سنگ طبيعي است.
.

ویرایش توسط nana : 07-30-2012 در ساعت 11:22 PM
nana آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
نمایش تمام تشکر های nana در این پست:
قدیمی 01-25-2014, 10:59 PM   #3
ah.bikaran
کاربر سایت
 
تاریخ عضویت: Jan 2014
نوشته ها: 1

درجه: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
سابقه: 0 / 0
سحر و جادو: 0 / 0
تجربه: 0%

تشکر ها: 1
تشکر شده 0 از0 پست ها
پیش فرض

باسلام وخسته نباشید وتشکر از زحمات کشیده شده امیدوارم بتوانم گامی موثر در این انجمن بردارم اینجانب از مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای میباشم در ارتباط با ساخت سنگ های مصنوعی تحقیق می کنم و امکان سنجی آموزش این رشته را پژوهش می کنم جهت جلوگیری از سود جوی برخی افراد که با دریافت هزینه های هنگفت از هموطنان گاها تکنولوژی ناقص نیز به آنها اراءه می کندد لطفا مرا راهنمایی کنید
ah.bikaran آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است

مراجعه سریع


اکنون ساعت 11:36 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises
فارسی شده توسط انجمن سنگ ایران